Privacyverklaring

Schoonheidssalon Emmelie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden
Schoonheidssalon Emmelie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer. Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Geslacht
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Schoonheidssalon Emmelie-groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Schoonheidssalon Emmelie verbonden zijn of met enige andere partner van Schoonheidssalon Emmelie.
Schoonheidssalon Emmelie garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:
  • of zelf de instellingen van zijn klantaccount aan te passen;
  • of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: eb.eilemmenolassdiehnoohcs@ofni;
  • ofwel een brief te richten aan Schoonheidssalon Emmelie, Werkenstraat 31, 8600 Vladslo.
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Google Analytics
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door jouw computer en apparatuur aan onze computer wordt verstrekt, zoals het door jouw gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website (zie ook stukje Google Analytics hier verderop).

Schoonheidssalon Emmelie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Schoonheidssalon Emmelie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om zo de werking van onze website gebruiksvriendelijker te maken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Schoonheidssalon Emmelie te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schoonheidssalon Emmelie heeft hier geen invloed op. Schoonheidssalon Emmelie heeft Google geen toestemming gegeven om de via website ‘schoonheidssalonemmelie.be’ verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Schoonheidssalon Emmelie kan cookies gebruiken die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zo zorgen ze ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden ze bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Schoonheidssalon Emmelie kan cookies gebruiken waardoor onze systemen jouw browser herkennen en bepaalde informatie opslaan. Schoonheidssalon Emmelie kan cookies gebruiken om hen te helpen onthouden en verwerken wat je op onze website hebt ingevuld in de formulieren, online boekingsagenda,..., om jouw sitebezoek en –interactie te verwerken zodat Schoonheidssalon Emmelie jou een betere ervaring kan geven bij toekomstig bezoek, hiermee onze website kan optimaliseren en om jouw voorkeuren op te slaan voor toekomstig bezoek aan onze website.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - eb.noissimmocycavirp@noissimmoc).