Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Schoonheidssalon Emmelie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Schoonheidssalon Emmelie (Ondernemingsnummer: BE 0823.391.527), verleent jou hierbij toegang tot schoonheidssalonemmelie.be (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De webbouwer (Tineke Vanheule) is onder geen beding verantwoordelijk voor hetgeen op deze website gepubliceerd wordt.

Schoonheidssalon Emmelie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte via de website of via mail.

Beperkte aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Emmelie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schoonheidssalon Emmelie. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schoonheidssalon Emmelie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op Schoonheidssalon Emmelie zijn uitgedrukt in EUR, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Betalingen

De klant kan op de cadeaubonwebpagina van Schoonheidssalon Emmelie betalen met Bancontact.

Schoonheidssalon Emmelie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Levering van online cadeaubonnen

Online cadeaubonnen besteld & betaald via de cadeaubonwebpagina van Schoonheidssalon Emmelie worden enkel online (digitaal) verstuurd of indien de Klant dit specifiek heeft aangevraagd kan deze ook worden afgehaald ter plaatse bij Schoonheidssalon Emmelie te Vladslo.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de (online) cadeaubon of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan schoonheidssalonemmelie.be Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de (online) cadeaubon in bezit heeft gekregen.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doen wij er alles aan om uw bestelling van de (online) cadeaubon uit te voeren binnen een maximum termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van betaling van de online cadeaubon.

Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie, onvoorziene omstandigheden buiten onze wil.

Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de levering na te komen, zullen wij jou hiervan informeren en je voorstellen hetzij het aankoopproces verder te zetten met een nieuwe leveringsdatum, hetzij jouw bestelling te annuleren en je de totaliteit terug te betalen van het bedrag dat je betaalde.

Retourneren

Retourneren van (online) cadeaubonnen is niet mogelijk.

Sancties niet betaling

Online cadeaubonnen worden enkel digitaal verstuurd of indien klant specifiek vraagt om afhaling bij ons ter plaatse en dit na online betaling.Privacyverklaring

Schoonheidssalon Emmelie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Schoonheidssalon Emmelie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer. Hieronder vind je een overzicht van de verzamelde gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Geslacht
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Schoonheidssalon Emmelie-groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Schoonheidssalon Emmelie verbonden zijn of met enige andere partner van Schoonheidssalon Emmelie.
Schoonheidssalon Emmelie garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

  • of zelf de instellingen van zijn klantaccount aan te passen;
  • of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: eb.eilemmenolassdiehnoohcs@ofni;
  • ofwel een brief te richten aan Schoonheidssalon Emmelie, Werkenstraat 31, 8600 Vladslo.
Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Google Analytics

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door jouw computer en apparatuur aan onze computer wordt verstrekt, zoals het door jouw gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website (zie ook stukje Google Analytics hier verderop).

Schoonheidssalon Emmelie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Schoonheidssalon Emmelie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om zo de werking van onze website gebruiksvriendelijker te maken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Schoonheidssalon Emmelie te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schoonheidssalon Emmelie heeft hier geen invloed op. Schoonheidssalon Emmelie heeft Google geen toestemming gegeven om de via website ‘schoonheidssalonemmelie.be’ verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Schoonheidssalon Emmelie kan cookies gebruiken die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zo zorgen ze ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden ze bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Schoonheidssalon Emmelie kan cookies gebruiken waardoor onze systemen jouw browser herkennen en bepaalde informatie opslaan. Schoonheidssalon Emmelie kan cookies gebruiken om hen te helpen onthouden en verwerken wat je op onze website hebt ingevuld in de formulieren, online boekingsagenda,..., om jouw sitebezoek en –interactie te verwerken zodat Schoonheidssalon Emmelie jou een betere ervaring kan geven bij toekomstig bezoek, hiermee onze website kan optimaliseren en om jouw voorkeuren op te slaan voor toekomstig bezoek aan onze website.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - eb.noissimmocycavirp@noissimmoc).